SISTEM 48 Vam omogućava da u bilo koje vrijeme i na jednostavan način prijavite komunalni problem i pratite status rješavanja prijava putem web portala:  bijelopolje.sistem48.me

U roku od 48 sati* nadležne službe izlaze na teren i rješavaju problem (ukoliko je moguće) ili obavještavaju podnosioca zahtjeva o nacinu i roku rješavanja problema.


Rok od 48 sati teče radnim danima od trenutka validacije prijave od strane administratora sistema.


PRAVA I USLOVI KORIŠĆENJA
Korišćenjem portala SISTEM 48 pristajete na prava i uslove korišćenja portala kako slijedi:

  • Portal SISTEM 48 Opštine Bijelo Polje prikuplja i objavljuje podatke prijava komunalnih problema koje građani svojevoljno dostave ili unesu.
  • Unešeni lični podaci korisnika nijesu javno dostupni, čuvaju se u skladu sa zakonom o zaštiti ličnih podataka, koriste se samo za interne potrebe evidencije i obavještavanja o statusu rješavanja prijava i ni u jednom drugom slučaju se neće koristiti niti ustupiti trećim licima.
  • Svaka zloupotreba i unošenje netačnih i zlonamjernih informacija podliježe zakonskim sankcijama.
  • Opština i opštinske službe nijesu u obavezi da objave unešene informacije koje smatraju netačnim i neprimjerenim.