DOO “Komunalno-Lim” Bijelo Polje

Telefon: 068 015 999

E-mail: komunalnolim@bijelopolje.co.me

Adresa: Ul. Ž.Žižića br. 24, 84 000 Bijelo Polje

 

KONTAKT FORMA: