Komunalno preduzeće saniralo oštećenja na asfaltu po gradskim ulicama

Komunalno preduzeće saniralo oštećenja na asfaltu po gradskim ulicama

Bjelopoljsko komunalno preduzeće po nalogu Sekretarijata za stambeno komunalne poslove i saobraćaj Opštine Bijelo Polje, saniralo rupe po gradskim ulicama.

Po riječima Sekretara Sekretarijata za stambeno komunalne poslove i saobraćaj  Dejana Lukovića: “Zima koja je još toku ostavlja  dosta posljedica, najviše se problem oslikava u pojavi udarnih rupa, koje su otežavale saobraćaj vozila  i kretanje pješaka gradskim ulicama, sanacija izvršena popunjavanjem hladnim asfaltom.