Apel građanima

Apel građanima

Poštovani korisnici,

Suočeni sa velikom nelikvidnošću i finansijskim problemima, izazvanim  aktuelnim dešavanjima sa koronavirusom, prinuđeni smo da Vam se javno obratimo apelom za razumijevanje i pomoć u prevazilaženju novonastale situacije.

DOO“Komunalno-Lim“ ovih dana naporno radi u tri smjene, u punom  kapacitetu, sa svim svojim resursima, kako bi dalo svoj puni doprinos u smanjivanju opasnosti od širenja koronavirusa (Covid 19) i pored toga što naši radnici spadaju u najrizičniju grupu lica koji imaju veliki potencijal da i sami budu zaraženi. Continue reading →

OBAVJEŠTENjE

OBAVJEŠTENjE

Shodno Odluci Odbora direktora DOO”Komunalno-Lim” o promjeni radnog vremena na Gradskom groblju i kapeli u Nikoljcu br.2748 od 02.04.2020.god.i Naredbama Nacionalnog koordinacionog tijela za borbu protiv zaraznih bolesti, a u vezi sa zaštitom građana i države od širenja virusa Corona (covid-19), iz DOO”Komunalno-Lim” BijeloPolje Continue reading →

OBAVJEŠTENJE

OBAVJEŠTENJE

Shodno Odluci Odbora direktora DOO”Komunalno-Lim” o promjeni radnog vremena na gradskoj tržnici i pijaci “Bazar” br.2748 od 02.04.2020.god. i Naredbama Nacionalnog koordinacionog tijela za borbu protiv zaraznih bolesti, a u vezi sa zaštitom građana i države od širenja virusa Corona (covid-19), iz DOO”Komunalno-Lim” BijeloPolje Continue reading →

NAREDBA

Shodno preporukama Ministarstva zdravlja i Instituta  za javno zdravlje Crne Gore, Odluci  Nacionalnog koordinacionog tijela za borbu protiv zaraznih bolesti od 13.03.2020.god., kao i Naredbama istog tijela od 15 i 16.03.2020.god., a u vezi sa zaštitom građana i države od širenja virusa korona (covid-19), izvršni direktor DOO”Komunalno-Lim” Bijelo Polje izdaje,

N A R E D B U

Continue reading →

Mehanizacija doo “Komunalno-Lim” na terenu i u dane vikenda

Mehanizacija doo “Komunalno-Lim” na terenu i u dane vikenda

Snijeg koji je padao ovih dana u Bijelom Polju, mobilisao je sve službe, koje su veoma posvećeno odgovorile svojim obavezama, stavljajući se na raspolaganju građanima 24h u tri smjene.

U dane vikenda snijeg je stao ali ne i mehanizacija i aktivnosti zapolenih u doo “Komunalno-Lim” koji za razliku od ostalih zaposlenih u drugim organima i službama, rade u punom sastavu i na terenu otklanjaju posledice velikih sniježnih padavina. Continue reading →