PROJEKAT

PROJEKAT

DOO “Komunalno-Lim” Bijelo Polje sa zadovoljstvom saopštava da je Upravljačko tijelo programa prekogranične saradnje Srbija-Crna Gora, koji se finansira iz IPA II, za sredstva iz 2018, 2019 i 2020. godine odobrilo finansiranje projekta

Zaštita prirodne okoline Polimlja od otpada (Protection of Polimlje environment from waste)

Partner DOO “Komunalno-Lim” sa srbijanske strane na ovom projektu je JKP “Usluga” iz Priboja.

Grant ugovor potpisan je 23.12.2022 u Ministarstvu finansija Republike Srbije. a vrijeme realizacije projekta je 18 mjeseci.

Ukupna vrijednost projekta je 366.000,00€.

Continue reading →

24 sata na terenu

24 sata na terenu

Kompletna mehanizacija Komunalnog preduzeća ,,Lim“ danonoćno je na terenu raščišćavajući snijeg na lokalnim putnim pravcima, dok su putari u gradu angažovani na uklanjanju snijega i leda sa ulica i posipanju soli i rizle kako bi se osigurala bezbjednost pješaka i vozača, kazao je za Radio Bijelo Polje rukovodilac radnih jedinica tog preduzeća, Senad Pačariz, ističući da sve aktivnosti obavljaju u okviru Plana i programa definisanog za 2022. godinu.
 

Continue reading →

Odluka o donošenju Statuta doo “Komunalno – Lim”

Odluka o donošenju Statuta doo “Komunalno – Lim”

Pravni osnov za donošenje Statuta Društva sa ograničenom odgovornošću “Komunalno – Lim” Bijelo Polje sadržan je članova 271, 275, 277 i 329 st. 2 Zakona o privrednim društvima (“Službeni list Crne Gore” br 65/29) kojim je propisana obaveza da društva sa ograničenom odgovornošću usklade svoju organizaciju i izvrše registraciju promjena u CRPS u roku od 18 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona.

Odluku i statut u PDF formatu možete preuzeti na linkovima ispod:

Continue reading →