Obavještavamo Vas da je radno vrijeme naše službe naplate radnim danima od 7 do 15 časova, a subotom od 7 do 12 časova.

🟠 DOO “Komunalno – Lim” Bijelo Polje

APEL ZA IZMIRENJE OBAVEZA

Važno obavještenje za naše cijenjene korisnike!

Molimo vas da izmirite svoje dugovanja prema našem društvu i da redovno izmirujete svoje mjesečne obaveze kako biste izbjegli dodatne troškove i neugodnosti postupka prinudne naplate.

Vaša pravovremena reakcija pomaže u očuvanju naše usluge i izgradnji povjerenja. Hvala vam na saradnji! 

DOO “Komunalno – Lim” Bijelo Polje

OPŠTINE BIJELO POLJE I PRIBOJ PARTNERSKI ŠTITE ŽIVOTNU SREDINU POLIMLJA (VIDEO)

OPŠTINE BIJELO POLJE I PRIBOJ PARTNERSKI ŠTITE ŽIVOTNU SREDINU POLIMLJA (VIDEO)

U Priboju su predstavljeni do sada postignuti rezultati projekta “Zaštita životne sredine Polimlja”. Riječ je o projektu koji je sufinansiran u okviru IPA programa prekogranične saradnje Crne Gore i Srbije, a koji partnerski realizuju komunalna preduzeća iz Priboja i Bijelog Polja.

Opšti cilj projekta “Zaštita životne sredine Polimlja” koji finansira Evropska unija je stvaranje tehničkih i organizacionih preduslova za obezbjeđivanje kapaciteta javnih komunalnih preduzeća u Polimlju za upravljanje životnom sredinom i za zaštitu doline rijeke Lim od zagađenja otpadom. Continue reading →

POZIV ZA JAVNO NADMETANJE – LICITACIJU

POZIV ZA JAVNO NADMETANJE – LICITACIJU

             Na osnovu člana 29 i 35 Uredbe o  prodaji  i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl.list CG” br.44/10) i Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju cijena komunalnih usluga koje pruža DOO “Komunalno-Lim” na području opštine Bijelo Polje br.1332 od 08.04.2016. godine, na koju je dobijena saglasnost Skupštine Opštine Bijelo Polje (Sl.list CG,- opštinski propisi br. 19/16 od 28.04.2016.godine) te  Odluke Odbora direktora Društva o raspisivanju javnog poziva za davanje u zakup poslovnih prostora na Bazaru  br. 6711 od  27.11.2023.godine, DOO “Komunalno-Lim” Bijelo Polje objavljuje, 

POZIV ZA JAVNO NADMETANJE – LICITACIJU

broj 6741 od 27.11.2023.god.

za davanje u zakup poslovnih prostora

na gradskoj tržnici “BAZAR” u Bijelom Polju

Continue reading →

PROJEKAT

PROJEKAT

DOO “Komunalno-Lim” Bijelo Polje sa zadovoljstvom saopštava da je Upravljačko tijelo programa prekogranične saradnje Srbija-Crna Gora, koji se finansira iz IPA II, za sredstva iz 2018, 2019 i 2020. godine odobrilo finansiranje projekta

Zaštita prirodne okoline Polimlja od otpada (Protection of Polimlje environment from waste)

Partner DOO “Komunalno-Lim” sa srbijanske strane na ovom projektu je JKP “Usluga” iz Priboja.

Grant ugovor potpisan je 23.12.2022 u Ministarstvu finansija Republike Srbije. a vrijeme realizacije projekta je 18 mjeseci.

Ukupna vrijednost projekta je 366.000,00€.

Continue reading →

24 sata na terenu

24 sata na terenu

Kompletna mehanizacija Komunalnog preduzeća ,,Lim“ danonoćno je na terenu raščišćavajući snijeg na lokalnim putnim pravcima, dok su putari u gradu angažovani na uklanjanju snijega i leda sa ulica i posipanju soli i rizle kako bi se osigurala bezbjednost pješaka i vozača, kazao je za Radio Bijelo Polje rukovodilac radnih jedinica tog preduzeća, Senad Pačariz, ističući da sve aktivnosti obavljaju u okviru Plana i programa definisanog za 2022. godinu.
 

Continue reading →