Obavještavamo Vas da je radno vrijeme naše službe naplate radnim danima od 7 do 15 časova, a subotom od 7 do 12 časova.

🟠 DOO “Komunalno – Lim” Bijelo Polje

APEL ZA IZMIRENJE OBAVEZA

Važno obavještenje za naše cijenjene korisnike!

Molimo vas da izmirite svoje dugovanja prema našem društvu i da redovno izmirujete svoje mjesečne obaveze kako biste izbjegli dodatne troškove i neugodnosti postupka prinudne naplate.

Vaša pravovremena reakcija pomaže u očuvanju naše usluge i izgradnji povjerenja. Hvala vam na saradnji! 

DOO “Komunalno – Lim” Bijelo Polje

Odluka o donošenju Statuta doo “Komunalno – Lim”

Odluka o donošenju Statuta doo “Komunalno – Lim”

Pravni osnov za donošenje Statuta Društva sa ograničenom odgovornošću “Komunalno – Lim” Bijelo Polje sadržan je članova 271, 275, 277 i 329 st. 2 Zakona o privrednim društvima (“Službeni list Crne Gore” br 65/29) kojim je propisana obaveza da društva sa ograničenom odgovornošću usklade svoju organizaciju i izvrše registraciju promjena u CRPS u roku od 18 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona.

Odluku i statut u PDF formatu možete preuzeti na linkovima ispod:

Continue reading →

Apel građanima

Apel građanima

Poštovani korisnici,

Suočeni sa velikom nelikvidnošću i finansijskim problemima, izazvanim  aktuelnim dešavanjima sa koronavirusom, prinuđeni smo da Vam se javno obratimo apelom za razumijevanje i pomoć u prevazilaženju novonastale situacije.

DOO“Komunalno-Lim“ ovih dana naporno radi u tri smjene, u punom  kapacitetu, sa svim svojim resursima, kako bi dalo svoj puni doprinos u smanjivanju opasnosti od širenja koronavirusa (Covid 19) i pored toga što naši radnici spadaju u najrizičniju grupu lica koji imaju veliki potencijal da i sami budu zaraženi. Continue reading →