Odluka o donošenju Statuta doo “Komunalno – Lim”

Odluka o donošenju Statuta doo “Komunalno – Lim”

Pravni osnov za donošenje Statuta Društva sa ograničenom odgovornošću “Komunalno – Lim” Bijelo Polje sadržan je članova 271, 275, 277 i 329 st. 2 Zakona o privrednim društvima (“Službeni list Crne Gore” br 65/29) kojim je propisana obaveza da društva sa ograničenom odgovornošću usklade svoju organizaciju i izvrše registraciju promjena u CRPS u roku od 18 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona.

Odluku i statut u PDF formatu možete preuzeti na linkovima ispod:

Continue reading →

Apel građanima

Apel građanima

Poštovani korisnici,

Suočeni sa velikom nelikvidnošću i finansijskim problemima, izazvanim  aktuelnim dešavanjima sa koronavirusom, prinuđeni smo da Vam se javno obratimo apelom za razumijevanje i pomoć u prevazilaženju novonastale situacije.

DOO“Komunalno-Lim“ ovih dana naporno radi u tri smjene, u punom  kapacitetu, sa svim svojim resursima, kako bi dalo svoj puni doprinos u smanjivanju opasnosti od širenja koronavirusa (Covid 19) i pored toga što naši radnici spadaju u najrizičniju grupu lica koji imaju veliki potencijal da i sami budu zaraženi. Continue reading →

NAREDBA

Shodno preporukama Ministarstva zdravlja i Instituta  za javno zdravlje Crne Gore, Odluci  Nacionalnog koordinacionog tijela za borbu protiv zaraznih bolesti od 13.03.2020.god., kao i Naredbama istog tijela od 15 i 16.03.2020.god., a u vezi sa zaštitom građana i države od širenja virusa korona (covid-19), izvršni direktor DOO”Komunalno-Lim” Bijelo Polje izdaje,

N A R E D B U

Continue reading →