POZIV ZA JAVNO NADMETANJE – LICITACIJU

POZIV ZA JAVNO NADMETANJE – LICITACIJU

             Na osnovu člana 29 i 35 Uredbe o  prodaji  i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl.list CG” br.44/10) i Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju cijena komunalnih usluga koje pruža DOO “Komunalno-Lim” na području opštine Bijelo Polje br.1332 od 08.04.2016. godine, na koju je dobijena saglasnost Skupštine Opštine Bijelo Polje (Sl.list CG,- opštinski propisi br. 19/16 od 28.04.2016.godine) te  Odluke Odbora direktora Društva o raspisivanju javnog poziva za davanje u zakup poslovnih prostora na Bazaru  br. 6711 od  27.11.2023.godine, DOO “Komunalno-Lim” Bijelo Polje objavljuje, 

POZIV ZA JAVNO NADMETANJE – LICITACIJU

broj 6741 od 27.11.2023.god.

za davanje u zakup poslovnih prostora

na gradskoj tržnici “BAZAR” u Bijelom Polju

Continue reading →

PROJEKAT

PROJEKAT

DOO “Komunalno-Lim” Bijelo Polje sa zadovoljstvom saopštava da je Upravljačko tijelo programa prekogranične saradnje Srbija-Crna Gora, koji se finansira iz IPA II, za sredstva iz 2018, 2019 i 2020. godine odobrilo finansiranje projekta

Zaštita prirodne okoline Polimlja od otpada (Protection of Polimlje environment from waste)

Partner DOO “Komunalno-Lim” sa srbijanske strane na ovom projektu je JKP “Usluga” iz Priboja.

Grant ugovor potpisan je 23.12.2022 u Ministarstvu finansija Republike Srbije. a vrijeme realizacije projekta je 18 mjeseci.

Ukupna vrijednost projekta je 366.000,00€.

Continue reading →

24 sata na terenu

24 sata na terenu

Kompletna mehanizacija Komunalnog preduzeća ,,Lim“ danonoćno je na terenu raščišćavajući snijeg na lokalnim putnim pravcima, dok su putari u gradu angažovani na uklanjanju snijega i leda sa ulica i posipanju soli i rizle kako bi se osigurala bezbjednost pješaka i vozača, kazao je za Radio Bijelo Polje rukovodilac radnih jedinica tog preduzeća, Senad Pačariz, ističući da sve aktivnosti obavljaju u okviru Plana i programa definisanog za 2022. godinu.
 

Continue reading →

OBAVJEŠTENjE

OBAVJEŠTENjE

Shodno Odluci Odbora direktora DOO”Komunalno-Lim” o promjeni radnog vremena na Gradskom groblju i kapeli u Nikoljcu br.2748 od 02.04.2020.god.i Naredbama Nacionalnog koordinacionog tijela za borbu protiv zaraznih bolesti, a u vezi sa zaštitom građana i države od širenja virusa Corona (covid-19), iz DOO”Komunalno-Lim” BijeloPolje Continue reading →

OBAVJEŠTENJE

OBAVJEŠTENJE

Shodno Odluci Odbora direktora DOO”Komunalno-Lim” o promjeni radnog vremena na gradskoj tržnici i pijaci “Bazar” br.2748 od 02.04.2020.god. i Naredbama Nacionalnog koordinacionog tijela za borbu protiv zaraznih bolesti, a u vezi sa zaštitom građana i države od širenja virusa Corona (covid-19), iz DOO”Komunalno-Lim” BijeloPolje Continue reading →