Odluka o osnivanju Društva

Statut Komunalno Lim – decembar 2021. godine

Aneks ugovora o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti i korišćenju komunalne infrastrukture i drugih sredstava u svojini Opštine Bijelo Polje

 Odluka o komunalnom redu

Uredba o načinu i uslovima skladištenja otpada

Odluka o radnom vremenu

Odluka o pogrebnoj djelatnosti

Odluka o gradskoj tržnici

Brojevi naših tekućih računa kod banaka

Cjenovnik

Pravilnik o klasifikaciji otpada i Katalogu otpada

Odluka o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću Komunalno-Lim Biijelo Polje

Opšti kolektivni ugovor

Zakon o komunalnim djelatnostima