U Priboju su predstavljeni do sada postignuti rezultati projekta “Zaštita životne sredine Polimlja”. Riječ je o projektu koji je sufinansiran u okviru IPA programa prekogranične saradnje Crne Gore i Srbije, a koji partnerski realizuju komunalna preduzeća iz Priboja i Bijelog Polja.

Opšti cilj projekta “Zaštita životne sredine Polimlja” koji finansira Evropska unija je stvaranje tehničkih i organizacionih preduslova za obezbjeđivanje kapaciteta javnih komunalnih preduzeća u Polimlju za upravljanje životnom sredinom i za zaštitu doline rijeke Lim od zagađenja otpadom.

DOO Komunalno – Lim se kroz projekat  “Zaštita životne sredine Polimlja” tehnički i organizaciono osnažilo.

Ono što je takođe značajno, zaposleni u komunalnom preduzeću u Bijelom Polju prošli su edukativne obuke za izradu projekata s planom, da tako osposobljeni osmisle i  deset projektnih ideja koje će se dati potencijalnim investitorima za eventualno finansiranje.

Rađene su i promo kampanje u cilju podizanja svijesti građana o značaju očuvanja životne sredine, a ono što preostaje u okviru projekta jeste i nabavka barijera-lančanica koje će biti postavljene na Limu na teritoriji Bijelog Polja.

Vrijednost projekta “Zaštita životne sredine Polimlja” koji finansira EU je 366.250 eura.