PRIJAVI PROBLEM: 068 015 999

O NAMA

Read More

SISTEM 48 SATI

Read More

PROMO SPOT

Read More

Prijava problema

  DOO "Komunalno - Lim"

  Naše preduzeće prikazano u brojevima

  ZAPOSLENI

  Ukupan broj zaposlenih na dan 01.12.2021.godine : 146

  🟠 Služba zajedničkih poslova – 24 

  🟠 RJ Čistoća, Zelenilo i Deponija – 65

  🟠 RJ Pijaca i Tržnica – 4

  🟠 RJ Putevi – 32

  🟠 RJ Pogrebno – 10

  🟠 RJ Održavanje i grijanje – 11

  MEHANIZACIJA

  🟠 Vozila za odvoz otpada – 12

  🟠 Specijalizovana vozila za pranje – 4

  🟠 Građevinske mašine i vozila – 21

  🟠 Vozila za prevoz radnika – 4

  🟠 Ostala vozila –

  PUTEVI

  🟠 Održavanje opštinskih i nekategorisanih puteva:

  • Gradske saobraćajnice i prigradska naselja – 30km
  • Lokalni putevi – cca 150km

  GRADSKA TRŽNICA

  Kapaciteti tržnice, odnosno BAZARA su sledeći:
  🟠 Sektor A:

  -Zelena pijaca sa 30 tezgi,
  -Mliječna pijaca sa 13 rashaldnih vitrina (8 velikih i 5 malih) i 30 prodajnih mjesta
  -Prostor za mesne prerađevine sa ukupno 28 tezgi
  6 poslovnih prostora ukupne površine 239.64m²

  🟠 Sektor B:

  – Tezge (štandovi) zatvorenog tipa 143 komada, od čega su 20 dupleksi površine 6.4m², a 123 površine 3.2m².

  ČISTOĆA

  🟠 Broj angažovanih posuda za otpad postavljenih po lokacijama na teritoriji opštine Bijelo Polje koje održavamo je 267

  🟠 Održavamo i uređujemo cca 300.000m² javnih površina sa kojih se prikupi i transportuje na deponiju cca 10.000 tona otpada